putsomur

Puts & Murgrus

stenmj 0-8
Stenmjöl 0-8
stenmjöl 0-3
Stenmjöl 0-3
natirsingel
Natursingel 16-32
matjord
Harpad matjord
mak16-25
Makadam 16-22
mak8-16
Makadam 8-16
mak8-12
Makadam 8-12
mak4-8
Makadam 2-5
leksand
Leksand Bakbar (sandlådesand)
kvartsit
Kvartsitmakadam 8-11 (kyrkogårdssingel vitgrå)
kullersten
Kullersten (begränsad tillgång)
0-45
Bergkross 0-32
0-18
Bergkross 0-18 Bärlager