***** Vår pellets är för tillfället slutsåld, troligtvis är det tidigast vid månadsskiftet oktober/november vi får in mer *****

*****  Prisbilden vågar vi inte sia om utan lägger ut då vi vet *****

Vi saluför kvalitetpellets ifrån SCANDBIO (tidigare Neova)

Värmepellets 8 mm småsäck pallpris XXXX,00 kr (832 kg = 52 säck a 16 kg)

Värmepellets 6 mm småsäck pallpris XXXX,00 kr (832 kg = 52 säck a 16 kg)

Vi säljer även lösa säckar i butiken.